Solar City ve Güneş Enerjisi

Solar City

“Eğer Güneş orada asılı olmasaydı dünyamız 3 Kelvin’de donmuş bir buz topu olurdu.” – Elon Musk

Elon Musk, yenilenebilir enerjinin kullanımının sürdürülebilmesine sıkı sıkıya bağlı bir girişimci veya birtakım insanların deyişine göre deha. Dünyadaki her maddenin temelinin Güneş’e veya Güneşten elde edilen enerjinin varlığına bağlı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Bu sebepten dolayı Elon Güneşten ilham aldığını yer yer belirtiyor.

Fosil Yakıtlarda Son Durum

Stanford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya(National Geographic tarafından belgesele çevrildi) göre dünyanın şu an da en çok talep ettiği, kullanımı sonucunda diğer geri dönüştürülemez enerjilere göre daha az karbondioksit ve diğer zararlı bileşen açığa çıkartan doğal gaz; 35 sene içerisinde tükenip gidecek. Aynı araştırma, eğer petrolün bu hızla kullanımına devam edersek 14 sene içerisinde tükeneceğini söylüyor. Petrol rezervlerin tükenimi içinse 70 senemiz var. TÜİK’in yaptığı araştırma Türk insanın ömrünün 73.6 sene olduğunu söylüyor buna göre belki bizler ileride büyük kaoslar meydana getirecek petrol savaşlarını görmeyeceğiz ama aynı öngörü çocuklarımız veya torunlarımız için de geçerli olacak mı? Belki de yeryüzünde kullanabileceğimiz tek ve güvenilir enerji kaynağı güneş enerjisidir.

Solar City ve Güneş Enerjisi

IPCC’nin yaptığı araştırmaya göre 20. yüzyılın başlarından bu yana Mavi Küre’nin sıcaklığında 1 derece artış gözlemlendi. Dünyanın sıcaklığının bir derece yükselmesi için alması gereken ısı miktarı güneş tarafından yüzlerce milyon sene de karşılanır. Dünyamızın tek enerji kaynağı güneş olduğuna göre bu ani ısınmanın baş aktörü insandan başkası değildir. NASA’ya bağlı IPCC kurumunun yaptığı bir başka araştırma sonraki yüzyıl için ise dünyanın sıcaklığında 1.5 ila 5.5 derecelik bir artış öngörüyor. Rakamlar akıllara durgunluk verse bile dünyayı önümüzdeki senelerde durgun günler beklemediği kesin. Son yüz yılda meydana gelen ani ısınmaya karşı dünya ne kadar dayanabilir veya insanlık bu durumun önüne nasıl geçebilir?

Bizans İmparatorlarından Romanos Diogenes güneş ile ilgili “Güneş her yere girer ama hiçbir yeri kirletmez.” demiştir. 950 senelik tarihi olan bu söz o zamanlarda dünyada bir kirliliğin ve tükenmenin başladığını gözler önüne seriyor. Sadece Diogenes değil, gelmiş geçmiş bir çok ilim ve bilim insanının bu konuyla ilgili bir endişesi vardır. Makineleşmenin daha fazla yaygınlaşacağını sitemizdeki birçok yazımızda belirttik. Peki bu makineler için enerji kaynağı olarak güneşi öngörebilecek miyiz? Big Bang patlamasının üstünden 13.8 milyar yıl geçti, yeryüzünde bulunan en eski mineralin yaşının 4.5 milyar oluğu tahmin ediliyor ve bundan sonrası için yaşanabilir bir dünya için 950 senenin varlığı tartışılagelmektedir. Dünya’ya son noktayı koymadan önce araya bir virgül atıp dünyayı rahatlamak isteyen bilim insanları çareyi Diogenes’in de dediği gibi Güneş’te aramayı başladı.

Tarihsel Süreçte Enerji Tüketimi

İnsanoğlu kullanılabilir enerjiye en çok makineleri icat ettiğinde ihtiyaç duydu. İlk kullandığımız makine su gücüyle çalışan masum bir pamuk dokuma makinesiydi. Sonrasında buhar gücüyle çalışan makineler yaygınlaşmaya başladı. Bu makineler ise suyun ısınıp buharının oluşturduğu basınçla çalışan, ileride hayatımızı olumlu ve olumsuz etkileyecek daha az masum makinelerdi. Çünkü suyun ısınması için gereken enerji odun ve kömür gibi yenilenemez, üstelik, kullanıldığında atmosferi kötü etkileyecek zararlı gazlar açığa çıkartan enerji kaynaklarıydı ve Dünya’nın gelişmesinde en büyük katkının bu buhar makineleri olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bu makinelerin geliştirilip, yaygınlaştırılıp, hayatımızın bir parçası olmasına sanayi devrimi diyoruz. Şu günlerde 2. Sanayi Devrimi’ne girip girmediğimizi kesin çizgilerle belirtebilecek bir gelişme yok. Çünkü etrafımızda Google’ın yapay zeka projelerinden, SpaceX’in geri getirilebilir roketlerine kadar bir sürü teknolojik inovasyon var. Kişisel kanaatimi soracak olursanız resmen yeni bir Sanayi Devrimini yaşıyoruz.

solar cityKonuyu daha fazla dağıtmadan sizlere kısaca Moore Yasasından bahsetmek istiyorum(Bu yasayla ilgili daha ayrıntılı bir yazı ileride sitemizde yayınlanacaktır).

Moore Yasası, Sanayi Devriminden sonraki her 18 ay için Dünyadaki tüm teknolojik inovasyonların 2 kat artarak büyüdüğünü savunuyor. Yandaki grafik bize bu katlanmayı daha iyi gösteriyor. Eğer bugünlerde böyle bir Devrim daha yaşıyorsak, bir yenilenemez enerji kaynağının bize kaç sene yetebileceğini düşünmekte fazla iyimser davranamıyorum.

Solar City

Yenilenebilir Enerjiye Elon Musk Bakışı

Peki, Elon Musk’ın 2006’da temellerini attığı Türkçe tercümesiyle Güneş Şehirleri projesi dünyanın geriye kalan ömrü için bizlere ne vaat ediyor? Bu proje şimdiden Amerika’nın 16 eyaletinde uygulanmaya başladı. Amerikalıların bu projeden faydalanmaları sadece birkaç tık sürüyor. İnternet sayfasına bıraktıkları adres bilgileriyle saniyeler içerisinde projeden faydalanmaya başlayabiliyorlar. Solar City kapsamında evlerinin çatılarına güneş panelleri yerleştiriliyor. Bu panelleri isterlerse satın alabiliyor veya kiralayabiliyorlar. Firma, kullanıcılarına 20 yıllığına kiralamalarını öneriyorlar ve böylece tüketiciler hiçbir ücret ödemeden güneş paneline sahip oluyorlar. Elektrik enerjilerini güneşten karşılıyorlar ve bunun karşılığında önceden ödedikleri elektrik faturalarının çok altında bir ücreti Solar City’ye ödeyerek 20 sene sonunda güneş paneli sahibi oluyorlar. Firma ise 100 yıl garanti verdikleri güneş panelleriyle yenilenebilir enerjinin kullanımını yaygınlaştırmak istiyor.

Solar City

Son Söz

Dünyamızdaki yer altı kaynakları aklımızın almadığı bir hızla tükenip gidiyor. “Bu tüketimi nasıl yavaşlatabilir veya sonlandırabiliriz?” sorusunun cevabı önümüzdeki yazılarımızda da süregelen bir konu olacaktır.

Çağrıhan Kaçar

Cevap verin